இல்லம்

புதுச்சேரி
இலக்கிய மின்னிதழ்
(அரசுத்துறை இணைப்புத் தொடர்கள் பக்கம்)


அடியிற்கண்ட இணைப்புத் தொடர்கள்மீது சுட்டியைச் சொடுக்கினால், புதுச்சேரி அரசு மற்றும் மத்திய அரசின் பல்வேறு துறைகளின் இணைய தளங்களின் சேவைகளைப் பெறலாம்.அரசுத் துறை இணைய தளங்கள்:

எண்துறை விவரங்கள்
1.

புதுச்சேரிப் பகுதி இணையதளம்!

2.

காரைக்கால் பகுதி இணைய தளம்!

3.

மாஹேப் பகுதி இணையதளம்!

4.

ஏனாம் பகுதி இணைய தளம்!

5.

வேளாண் இயக்ககம்!

6.

காவல் துறை இணைய தளம்!

7.

துறைமுகத் துறை இணைய தளம்!

8.

சுற்றுலா இயக்கக இணையதளம்!

9.

கலை மற்றும் பண்பாட்டுத் துறை இணைய தளம்!

10.

குடிமைப் பொருள் வழங்கு துறை இணையதளம்!

11.

திட்டம், ஆராய்ச்சித் துறை இணைய தளம்!

12.

தொழில் மற்றும் வர்த்தகத் துறை இணைய தளம்!

13.

பொருளாதாரம் மற்றும் புள்ளியல் இயக்கக இணைய தளம்!

14.

தகவல் மற்றும் தொழில்நுட்ப இயக்கக இணைய தளம்!

15.

வணிக வரித் துறை இணைய தளம்!

16.

வி.சி.ஆர்.சி இணைய தளம்!

17.

கண்காணிப்பு மற்றும் ஊழல் கட்டுப்பாட்டுத் துறை இணைய தளம்!