பாரதியார் பற்றி பாக்கள்

மகாகவிக்கு வழங்கும் வீரவணக்கமென அவர் பிறந்த நாளில் அவரைப் பற்றி பாவலர் பெருமக்கள் யாத்தளித்த மரபுப் பாமலர்களை "புதுச்சேரி - மின்னிதழ்" தொகுத்து வழங்குவதில் பெருமிதம் கொள்கிறது.

-பொறுப்பாசிரியர்

     
   
 
 


@@@@