கவியரங்கக் கவிச்சோலை

எண்கவிஞர் - கவிதை - கவியரங்கம்
1.புதுச்சேரி தொடக்கவிழாப் பாவரங்கப் பாடல்கள்
2.மொழிஞாயிறு தேவநேயப் பாவாணர் நூற்றாண்டுவிழாப் பாடல்கள்.
3.புதுச்சேரி அரசின் ஏரிகள் புனரமைப்பு திட்ட கவியரங்கம்(15.10.04 & 18.10.04)
4.புதுவை விடுதலை 50 - மக்கள் விழா - பாவரங்கம்
5."கவிதை வானில்" கவியரங்க விவரங்கள்
6.புதுவை அரசு கலைபண்பாட்டுத்துறை/தமிழ்ச்சங்கம் - வெண்பாவரங்கம்(19.10.04).
7.கவிதைப் பூங்கா - நண்பர்கள் தோட்டம் -முழுநிலவுப் பாவரங்க விவரங்கள்
8.உலக மகளிர்நாள் - பாடல்கள்
9.மாகவிக்கு வீர வணக்கப் பாடல்கள்
10.பாவேந்தர் நினைவாக - புதுச்சேரி இதழின் பாடல்கள்