தமிழின் 247 எழுத்துரு பட்டியல்

தமிழ்மொழியின் எழுத்துகளை சரிவர கற்க முடியாமல் போனவர்களுக்கும், புலம்பெயர்ந்து தமிழ்மொழியை கற்க வாய்ப்பில்லாமல் இருக்கும் இளையோருக்கும் , தமிழின் 247 எழுத்துருக்களையும் பட்டியலாக கீழே தரப்படுகிறதுதமிழ் எழுத்துரு பட்டியல்


பொறுப்பாசிரியர்
புதுச்சேரி - மின்னிதழ்