தமிழா இணைய தளத்தின் ஏகலப்பை தமிழ் விசைப்பலகை மென்பொருட்கள்

o::::o

தமிழா இணையதளத்திற்குச் செல்ல கீழ்வரும் படத்தைச் சொடுக்கவும்

தமிழா தமிழ் விசைப்பலகை மென்பொருட்களின் தளம்

          யூனிகோட் எனப்படும் ஒருங்குறி, திஸ்கி, பாமினி, தாம், தாப், முதலான எழுத்துரு வகைகளைக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட இணைய பக்கங்களை, கோப்புகளைத் தெளிவாகக் காண அந்தந்த வகை எழுத்துருக்களில் ஏதேனும் ஒன்று அவசியம் நமது கணினியில் பதிக்கப் பட்டிருக்க வேண்டும். ஆனால் அவ்வகை எழுத்துருக்களைப் பயன்படுத்தி இணைய பக்கங்களை, கோப்புகளை உருவாக்க, மேற்கூறிய எழுத்துரு வகையை பயன்படுத்தும் ஏதேனும் ஒரு தமிழ் விசைப் பலகை மென்பொருள் கட்டாயம் தேவை. தமிழா இணைய தளத்தினரும், முரசு தளப் பொறுப்பாளரும் தமிழுக்கு இன்றியமையாத வகையில் இரு வெவ்வேறு வகை தமிழ் விசைப்பலகை மென்பொருட்களை உருவாக்கி இலவயமாக தங்கள் தளங்களில் அளிக்கின்றனர். முரசு அஞ்சல் பல்வேறு வகை தமிழ் தட்டச்சு விசைப்பலகைகளைக் கொண்ட முரசு அஞ்சல் எனும் பொட்டலத்தை அளிக்கின்றனர். அதனை இந்த இழையிலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்: முரசு அஞ்சல். அதுபோலவே மேலே கொடுக்கப்பட்ட படத்தின் பின்புலத்திலிருக்கும் இழை வழியாக தமிழா இணையதளத்திற்கு சென்று அவர்கள் தரும் மூன்றுவகை தமிழ் விசைப்பலகை மென்பொருட்களை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். எனினும் ஒரே ஒரு தளத்திலிருந்து அல்லாமல் இரண்டு அல்லது மூன்று கண்ணாடி இழைகளாக இலவய மென்பொருட்களை பதிவிறக்கம் செய்ய உதவுவது தமிழின் வளர்ச்சிக்கு உகந்ததாக இருக்குமென்பதால், புதுச்சேரி மின்னிதழிலிருந்தே இந்த தமிழா தமிழ் விசைப்பலகை மென்பொருட்களை பதிவிறக்கம் செய்ய ஏதுவாக வலையேற்றம் செய்யக் கேட்டபோதில், அன்புடன் அனுமதியளித்த திரு முகுந்தராஜ் அவர்கட்கு புதுச்சேரி மின்னிதழ் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறது.

          தமிழா இணைய தளத்தார் உருவாக்கிய தமிழ் விசைப்பலகைகள் தவுல்தேசாஃப்ட் வழங்கும் கீமேன் மென்பொருள் உதவியால், திஸ்கிஅஞ்சல் எனப்படும் ஒலியமைப்பு மற்றும் யூனிகோட் எனப்படும் ஒருங்குறிக்கான ஒலியமைப்பு சார்ந்த விசைப்பலகைகள், பாமினி தட்டச்சு விசைப்பலகை, டிநெட் வகையிலான தட்டச்சுத் தமிழ் விசைப்பலகை ஆகிய மூன்று வகையிலானது. இவ்விசைப்பலகைகளின் மேம்பாடு பற்றிய விவரங்களை இருப்பின் அதுபற்றி அறிய தமிழா வலைதளத்திற்கு சென்று பதிவிறக்கம் பகுதியில் பெற்றுக்கொள்ளலாம். இதுவரையில் தமிழா குழுவினரால் உருவாக்கப்பட்ட மூன்று ஏகலப்பை தமிழ் தட்டச்சு விசைப் பலகை மென்பொருட்களை பன்னாட்டுத் தமிழர்களின் பயன்பாட்டிற்காக கீழே தருகிறோம். இந்த மென்பொருட்களை உருவாக்கிய பெருமை தமிழா இணைய தளத்தினரையே சாரும். இம்மென்பொருட்கள், அவற்றுடன் பயனாவதற்காக தரப்படும் கோப்புகள் அத்தனையும் "அவையவை அப்படியே" என்ற நிலையில் எந்தவிதமான பயன்பாட்டுக்கான காப்புரிமை அல்லது வணிகத்திற்கான காப்புரிமை அல்லது வேறு வகையில் சொல்லப்படுகின்ற/எழுகின்ற சகல விதமான காப்புரிமை இவைகளின்றி தமிழா இணையதளத்தின் அனுமதியுடன் புதுச்சேரி மின்னிதழ் தளத்திலிருந்து இலவயமாக பதிவிறக்கம் செய்ய அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.
( THESE SOFTWARES AND THE ACCOMPANYING FILES ARE PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT WARRANTIES AS TO PERFORMANCE OR MERCHANTABILITY OR ANY OTHER WARRANTIES WHETHER EXPRESSED OR IMPLIED).


ஏகலப்பை மென்பொருளுக்கான காப்புரிமைக்கு உரியவர்கள்:
ThamiZha.com

For Support Email: e-uthavi@yahoogroups.com
Web: http://www.thamizha.com/

இதில் பயனாகும் கீமேன் மென்பொருளுக்கான காப்புரிமைக்கு உரியவர்கள்:
Keyman Technology Copyright (C) 2002 Tavultesoft.
Tavultesoft
PO Box 550
Sandy Bay TAS 7006
AUSTRALIA

Fax: +61 3 9923 6047
Email: support@tavultesoft.com
Web: http://www.tavultesoft.com/


          இலவய எழுத்துருக்களுடன் கூடிய, யுனிகோட் எனப்படும் ஒருங்குறி, திஸ்கி அஞ்சல், பாமினி, தமிழ்நெட் விசைப்பலகை மென்பொருட்களைப் பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே கொடுக்கப்பட்ட சுட்டிகளைச் சொடுக்கவும்

இயக்க நியதி மென்பொருள்
(Operating System Supported)

ஏகலப்பை தமிழ் விசைப்பலகைகள்
(Ekalappai Tamil Keyboard Software)

வகை
(version Number)

மைக்ரோசாஃப்ட்டின் விண்டோஸ்-95, 98, 98-SE, 2000, XP, 2003 அல்லது அதற்கு மேலும்.

ஏகலப்பை அஞ்சல் வகை மென்பொருள்
ஏகலப்பை பாமினி வகை மென்பொருள்
ஏகலப்பை தமிழ்நெட் வகை மென்பொருள்

2.0b வகை
2.0b வகை
2.0b வகை

o::::o


அச்செடுக்க