திஸ்கி தகு தரமும் / ஒருங்குறியும்
( TSCII standard and Unicode)


அன்புள்ள தமிழ்ப் பெருமக்களே!

          முதலில் ஒரு சின்ன முகவுரை: திஸ்கி தகு தரம், ஒருங்குறி தரம், இரண்டும் ஒன்றல்ல. ஆயின் ஒருங்குறி சார்ந்த திஸ்கி எழுத்துருக்கள் இருப்பின் ஒருங்குறி பக்கங்களையும், திஸ்கி பக்கங்களையும் ஒரு சேர படிக்க இயலும். உதாரணமாக, tsc என்று துவங்கும் தமிழ் எழுத்துருக்கள் திஸ்கி வகையெனவும், tscu என துவங்கும் தமிழ் எழுத்துருக்கள் திஸ்கி/ஒருங்குறி வகையெனவும் சாதாரணமாய் அறிக. புதுச்சேரி இணைய தமிழ் அன்பர்கள் அனைவரும் :-


 1. திஸ்கி/ஒருங்குறி எழுத்துரு கொண்டு உருவாக்கப் பட்ட இணைய பக்கங்களை வலை உலாவிகளில் (web browsers) பார்க்கவும்,
 2. யாகூ குழும மடல்களில் திஸ்கியிலும், கூகுள் குழும மடல்களில் ஒருங்குறியிலும் உள்ளீடு செய்ய, அவ்வாறு செய்யப்பட்ட திஸ்கி/ ஒருங்குறி எழுத்துரு மடல்களைப் படிக்கவும், நாமும் அதே போல் உள்ளீடு செய்யவும்,
 3. அவுட்லுக், அவுட்லுக் எக்ஸ்பிரஸ் மடற் செயலிகளில் திஸ்கி /ஒருங்குறி தகுதர எழுத்துரு மடல்களைப் படிக்கவும், உள்ளீடு செய்யவும்,
 4. மேலும் யாகூ தூதுவரில் திஸ்கி தகுதர எழுத்துருக்களை பயன்படுத்தவும்,
           கீழ்வரும் விளக்கத்தினை இணையத் தமிழ்மக்கள் பயனுக்காக அளிக்கிறோம். சொல்வதில் ஏதேனும் தவறிருப்பின் அது எமது அறிவுக் குறைவேயன்றி, திஸ்கி/ஒருங்குறி தகுதரத்தினால் அல்ல.
NB: Typing in Tamil in pop3 mails, yahoo group mails and in Yahoo messenger through ekalappai software is common, so it is explained in the last.

(1).திஸ்கி/ஒருங்குறி எழுத்துருக்களால் உருவான இணைய பக்கங்களை பார்ப்பதற்கு:

          உங்களிடம் ஏற்கனவே ஒரு திஸ்கி/ஒருங்குறி தகுதர எழுத்துரு இல்லாவிடில், முதலில் http://www.pudhucherry.com/pages/thamizha.html என்னும் இணையப்பக்கத்திற்குச் சென்று முதலில் ஏகலப்பை (ekalappai2banjal.exe) என்னும் விசைப் பலகைச் செயலியை பதிவிறக்கஞ் செய்து உங்கள் கணினியில் நிறுவுங்கள். அச்செயலியை உருவாக்கியவர் தமிழார்வலர் முகுந்தராஜ் மற்றும் பலர். ஏகலப்பை உங்கள் கணினியில் இரண்டு கீமேன் தமிழ் தட்டச்சு விசைப் பலகை மென்பொருளையும்(ஒன்று திஸ்கிக்காக; மற்றொன்று ஒருங்குறிக்காக) (phonetic tamil keyboard software) சில திஸ்கி/ஒருங்குறி தகுதர தமிழ் எழுத்துக்களையும் நிறுவும். அவ்வெழுத்துக்களின் பெயர்கள் வருமாறு:
க. டி.எஸ்.ஸி.யூ பரணர் TSCu_Paranar (TSCu_Paranar.ttf)
உ. தேனியூனி TheneeUni (TheneeUni.ttf)
௩. தேனியூனிடிஎக்ஸ் TheneeUniTx (TheneeUniTx.ttf)
௪. ஆவாரங்கள் aAvarangal (aAvarangal.ttf)
          இப்போது உங்கள் கணினியில் திஸ்கி/ஒருங்குறி எழுத்துரு வந்துவிட்டது. திஸ்கி/ஒருங்குறி இணையதளத்தினை தமிழில் காண, முதலில்:

          இணைய நாடோடி
(Internet Explorer) குறுக்குவழி சிறுபடம் (short cut icon) அல்லது கண்ட்ரோல் பேனலில் இருக்கும் வலைத் தேர்வு, (internet options icon), இதில் ஏதேனுமொன்றினை சுட்டியின் மூலம் தேர்ந்தெடுத்து (select through mouse), சுட்டியின் வலதுபக்க பித்தானைச் சொடுக்கி வருகின்ற கீழிறக்குப் பட்டியலில் (dropdown menu), ப்ராப்பர்டியை சொடுக்கினால், ஒரு தனிச் சாளரம் தோன்றும். அதில் பொதுக் கட்டத்தின் (general tab) கீழுள்ள எழுத்துரு பித்தானை (font button) சொடுக்கவும்.

          உடனே தோன்றும் இன்னொரு தனிச் சாளரத்தின் மேலாக உள்ள லாங்க்வேஜ் ஸ்கிரிப்ட் செலக்ட் மெனுவில், லத்தீன் பேஸ்டு
(latin based) தேர்ந்தெடுத்து, பின் கீழே வெப் பேஜ் எழுத்துருவாக (web font) டிஎஸ்ஸியூ என்று தொடங்கும் எந்த எழுத்துருவையும், ப்ளெயின் டெக்ஸ்ட் எழுத்துருவாக (plain text font) தேனியூடிஎக்ஸையும் தெரிவுசெய்து, தேர்வை பத்திரப் படுத்தவும். திரும்பவும் முன்போலவே செய்து, இப்போது வரிசையாக லாங்க்வேஜ் ஸ்கிரிப்டாக, தமிழையும் (tamil), யுஸர் டிஃபைண்டையும் (user defined) தெரிவு செய்து, முன்போலவே டிஎஸ்ஸியூ/டெக்ஸ் எழுத்துருக்களை தேர்ந்த்தெடுத்து தேர்வை பத்திரப் படுத்தவும். (select and click OK)

          கடைசியாக அதே இண்டர்னெட் ப்ராப்பர்ட்டீஸ் சாளரத்தில் கீழே மொழிப் பித்தானை (language button) சொடுக்கி வரும் தனி சாளரத்தில், சேர் பித்தானை (add button) அழுத்தி, தமிழ் மொழியை தெரிவு செய்யவும், பின் எல்லாத் தேர்வுகளையும் பத்திரப் படுத்தவும். (save all by clicking OK in all popup windows) அவ்வளவே!

NB: விவரங்களுக்கு : http://www.ppa.org.in/view.html, http://ppa.org.in/tamil.html, http://www.thamizha.com, http://www.pudhucherry.com/pages/font.html, http://www.pudhucherry.com/pages/thamizha.html, முதலான வலைப் பக்கங்களைக் காணவும்

(2) யாகூ தூதுவர் இன்னமும் ஒருங்குறியை ஏற்காததால், அதில் திஸ்கி எழுத்துருவே அதிகமாக பயனாகிறது. யாகூ தூதுவரில் பிறர் அச்சடிக்கும் திஸ்கி தகுதர எழுத்தை படிக்க:

          மேலே சொன்னது போலவே யாகூ மெஸன்ஞ்சரின் ப்ரிஃபரன்ஸில், அப்பியரன்ஸ் முன்பாக இரு இடங்களில் டிஎஸ்ஸியூ எழுத்துருவை தேர்தெடுத்து பின் நீங்கள் தேர்ந்த எழுத்துருக்களே உங்களுடைய வரையறை எழுத்துருக்களாக இருக்கும்படி (use your own fonts and colors) இருக்கின்ற செக் பாக்ஸை டிக் செய்து, அனைத்துத் தேர்வுகளையும் பத்திரப்படுத்தவும். அவ்வளவே. இனி யார் திஸ்கியில் அச்சடித்தாலும் உங்களால், மெஸெஞ்சரிலும், பொது அறைகளிலும், தமிழில் படிக்க முடியும்.

(3) பாப்3 (pop3) மடற் செயலிகளில் திஸ்கி/ஒருங்குறி தகுதர எழுத்துக்களை உள்ளிட/படிக்க:
(It is presumed that you are using outlook express 6)

           முதலில் அவுட்லுக் எக்ஸ்ப்ரஸை திறக்கவும். பின் மேலாக இருக்கும் கருவிகள் இறங்குப் பட்டியலில் (tools drop down menu) விருப்புகளை (options) சொடுக்கி, வரும் தனிச் சாளரத்தில், முறையே "படி" மற்றும் "தொகுப்பு" வரிசைகளின்கீழ் (under the read and compose tabs)முறையே "வெஸ்டன்"/ யூஸர் டிஃபைண்ட்/தமிழ்" குறியீடுகளுக்கு (Encodings) எதிராக உங்களுடைய வரையறை எழுத்துருவாக (default font) டிஎஸ்ஸியூ எனறு தொடங்கும் எந்த எழுத்துருவையும் மற்றும் சாதாரண எழுத்து எழுத்துருவாக (plan text font) தேனியூனிடிஎக்ஸையும் தெரிவு செய்து பத்திரப் படுத்தவும். குறியீடு மாறிவிட்டால், ஒருங்குறியில் அச்சடித்தது போய்ச் சேருபவர் கண்களுக்கு கேள்விக் குறிகளாகவோ அல்லது வினோதமான எண்களாகவோ அல்லது "துநுதுணுயண" என்பது போன்ற புரியாத மொழியாகவோ தான் தெரியும். ஆகவே ஒருங்குறியில் படிப்பதற்கு/ உள்ளீடு செய்வதற்கு முன் குறியீடு (என்கோடிங்) "யூ.டி.எஃப்-எட்டு" ஆக இருக்கும்படி பார்த்துக்கொள்ளவும். திஸ்கியில் படிக்க/உள்ளீடு செய்வதற்குமுன் குறியீடு (என்கோடிங்) வெஸ்டன்/யூஸர் டிஃபைண்டாக இருக்கும்படி பார்த்துக் கொள்ளவும். அவ்வளவே

(4) திஸ்கி /ஒருங்குறி தகுதர தமிழில், ஆங்கிலப் பேசுவகை கீமேன் அச்சடிப்பு விசைப்பலகையில் அச்சடிப்பது எப்படி?(How to type in tsc/unicode tamil using phonetic keyman keyboard?)

          ஏகலப்பை உச்சரிப்பு விசைப்பலகை மென்பொருளைக் கொண்டு, டிஎஸ்ஸியூ தகுதர தமிழ் எழுத்துருவால் திஸ்கி/ஒருங்குறித் தமிழில் அச்சடிப்பது வெகு சுலபம். தமிழ்த் தட்டச்சு தெரியவேண்டிய அவசியமேயில்லை. ஆங்கிலத் தட்டச்சு மட்டும் தெரிந்தால் போதும். அந்த மென் பொருளால் ammaa என்று உங்கள் ஆங்கில விசைப்பலகையில் அச்சடிப்பின் அது "அம்மா" எனவும் vaigai "வைகை" எனவும் அச்சடிக்கலாம். இது போலவே தமிழ்த் தட்டச்சு தெரிந்தவர்கள் (ய,ள,ன,க என்ற வகையில்), முரசு அஞ்சல் மென்பொருளையும், குறள் விசைப்பலகை மென்பொருளையும், நளினம் மென்பொருளையும் பதிவிறக்கம் செய்து இதே எழுத்துருக்களைப் பயன்படுத்தலாம். அவற்றின் சுட்டிகள்:-

 • http://www.murasu.com
 • http://www.kuralsoft.com
 • http://www.nalinam.com

(5)இப்போது எடுத்துக்காட்டாக ஏகலப்பை வழியாக ஆங்கிலப் பேசுவகை தட்டச்சு செய்வதற்கான வழிமுறை:-

          ஏகலப்பை நிறுவியவுடன், உங்கள் கணினியில் டிஎஸ்ஸி/ஒருங்குறி எழுத்துருக்கள் நிறுவப்பட்டுவிடும். கூடவே
K என்ற குறியீட்டுடன், "தமிழ்" என்ற "குறுக்குவழி" உங்கள் டெஸ்க் டாப்பில் இருக்கக் காணலாம். அதனை இருமுறை சொடுக்கினால், அது உடனே உங்கள் டாஸ்க் பாருக்கு வந்துவிடும். இப்போ உங்கள் விசைப் பலகையில் அல்ட் விசையுடன் 2 or 3 இவற்றில் ஒன்றை ஒரு சேர இயக்கினால், அந்த டாஸ்க் பார் இகான் கருப்பு வண்ண "அ" அல்லது சிவப்பு வண்ண "அ" என மாறக்காணலாம். கருப்பு வண்ண "அ" என்றிருப்பின் நீங்கள் திஸ்கியில் அச்சடிக்கலாம். சிவப்பு வண்ண "அ" என்றால் ஒருங்குறியில் அச்சடிக்கலாம். இப்போது kadavuLE என்று அச்சடித்தால் அது "கடவுளே" என்று வரும். திரும்ப ஆங்கிலம் தட்டச்ச, அல்ட் + 1. அவ்வளவே. ஏகலப்பை உதவி ஆவணத்தை நன்றாக வாசித்தால், எல்லாமே சுலபம்.

          மேற்கூறிய வழியில் யாகூ தூதுவரிலும் (Yahoo Messenger), குறிப்பேட்டிலும் (Note pad), எழுத்தேட்டிலும் (Word pad) , சொற்செயலியிலும் (Word Processer), விரித்தாளிலும் (Spread sheet) , தரவுதளத்திலும் (Data base), எச்.டி.எம்.எல் திகுப்பாளரிலும் (HTML editor) டிஎஸ்ஸி / ஒருங்குறி எழுத்துருவை உள்ளீட பயன்படுத்தலாம். நாங்கள் கூறியது வெறும் சைகை விளக்கமே. இதே வகையில் தமிழைத் தேடி நீங்கள் அடைவதே மிகப் பெரும் இன்பம்.

பின்வரும் வலைய இணைப்புகள்/ இணையதளங்கள் உங்களூக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாயிருக்கும்:

 1. http://www.thamizha.com/downloads/
 2. http://www.kuralsoft.com/downloads/
 3. http://www.tamil.net/
 4. http://www.tavultesoft.com/keyman
 5. http://www.ppa.org.in/view.html
 6. http://www.ppa.org.in/tamil.html
 7. http://www.maraththadi.com
 8. http://groups.yahoo.com/group/santhavasantham/files (membership)
 9. http://groups.yahoo.com/group/maraththadi/files (membership)
 10. http://groups.yahoo.com/group/tscii/files (membership)
 11. http://groups.google.com/group/anbudan/files (membership)
 12. http://www.nalinam.com
 13. http://www.murasu.com
 14. http://www.suratha.com/reader.html
 15. http://www.pudhucherry.com/pages/umar.html

இராஜ. தியாகராஜன் - மின்னஞ்சல்: tyagu@pudhucherry.com